Obec Sulín

Objednávka

Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s prípravou žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 k projektu: "DOM SMÚTKU SULÍN" - výzva 22/PRV/2017

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Energia plus s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kamencová 8157/32, 080 05 Prešov

IČO dodávateľa: 46762990

Predmet objednávky: Poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s prípravou žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 k projektu: "DOM SMÚTKU SULÍN" - výzva 22/PRV/2017

Cena objednávky: 1500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 24.11.2017

Datum zverejnenia: 20.12.2017

Dokumenty