Obec Sulín

Objednávka

Nová verzia programu - Cintorín - 1.66 - update

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EXCO-HN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lesná 885/5, 066 01 Humenné

IČO dodávateľa: 36472301

Predmet objednávky: Nová verzia programu - Cintorín - 1.66 - update

Cena objednávky: 15.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 31.01.2018

Datum zverejnenia: 02.02.2018

Dokumenty