Obec Sulín

Objednávka

Laboratórny rozbor vody v vodovodov v časti Malý Sulín a Závodie - 2x v roku 2018

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: RÚVZ

Adresa dodávateľa: Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad

IČO dodávateľa: 00611051

Predmet objednávky: Laboratórny rozbor vody v vodovodov v časti Malý Sulín a Závodie - 2x v roku 2018

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.02.2018

Datum zverejnenia: 02.02.2018

Dokumenty