Obec Sulín

Objednávka

Laboratórny rozbor vody z vodovodov v časti Malý Sulín a Závodie - 2x v roku 2018

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: RÚVZ

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 508/1, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 17335451

Predmet objednávky: Laboratórny rozbor vody z vodovodov v časti Malý Sulín a Závodie - 2x v roku 2018

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.02.2018

Datum zverejnenia: 02.02.2018

Dokumenty