Obec Sulín

Objednávka

Turistická mapa 25 ks + exterierová mapa na plastovej tabuli 1 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: VKÚ Harmanec, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

IČO dodávateľa: 46747770

Predmet objednávky: Turistická mapa 25 ks + exterierová mapa na plastovej tabuli 1 ks

Cena objednávky: 294.30 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 30.01.2018

Datum zverejnenia: 02.02.2018

Dokumenty