Obec Sulín

Objednávka

Dotlač stolových kalendárov na rok 2018 v počte 25 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: FORK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pribinova 274/4, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 44311061

Predmet objednávky: Dotlač stolových kalendárov na rok 2018 v počte 25 ks

Cena objednávky: 63.34 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.01.2018

Datum zverejnenia: 02.02.2018

Dokumenty