Obec Sulín

Objednávka

Tlačivá k dani z nehnuteľnosti v počte 50 ks á 0,13 €

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: INPROST s.r.o.

Adresa dodávateľa: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31363091

Predmet objednávky: Tlačivá k dani z nehnuteľnosti v počte 50 ks á 0,13 €

Cena objednávky: 11.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 04.01.2018

Datum zverejnenia: 02.02.2018

Dokumenty