Obec Sulín

Objednávka

Nerezové zábradlie na schodisko - dĺžka 1 ramena - 4,5 m, dĺžka 2 ramena - 2,5m

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOfence, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44512031

Predmet objednávky: Nerezové zábradlie na schodisko - dĺžka 1 ramena - 4,5 m, dĺžka 2 ramena - 2,5m

Cena objednávky: 554.42 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 14.02.2018

Datum zverejnenia: 19.02.2018

Dokumenty