Obec Sulín

Objednávka

Údržba kopírovacieho stroja SHARP AR-5316 + 1 ks toner

Identifikácia

Číslo objednávky: 11/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ing. Ladislav Lemesanyi

Adresa dodávateľa: Pri hati 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 40408507

Predmet objednávky: Údržba kopírovacieho stroja SHARP AR-5316 + 1 ks toner

Cena objednávky: 90.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.02.2018

Datum zverejnenia: 19.02.2018

Dokumenty