Obec Sulín

Objednávka

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2023

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Adresa dodávateľa: Štúrova 230/117, 061 01 Spišská Stará Ves

IČO dodávateľa: 48139572

Predmet objednávky: Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018-2023

Cena objednávky: 95.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.04.2018

Datum zverejnenia: 27.04.2018

Dokumenty