Obec Sulín

Objednávka

Teamviewer - servisné práce v programe Správa registratúry

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: IFOSOFT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31666108

Predmet objednávky: Teamviewer - servisné práce v programe Správa registratúry

Cena objednávky: 21.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 22.05.2018

Datum zverejnenia: 24.05.2018

Dokumenty