Obec Sulín

Objednávka

Prenájom 2 ks WC na cezhraničné stretnutie dňa 1.7.2018

Identifikácia

Číslo objednávky: 24/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Sanita a technika, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Matice slovenskej 5, 083 01 Sabinov

IČO dodávateľa: 46461388

Predmet objednávky: Prenájom 2 ks WC na cezhraničné stretnutie dňa 1.7.2018

Cena objednávky: 168.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.06.2018

Datum zverejnenia: 09.07.2018

Dokumenty