Obec Sulín

Objednávka

Materiál pre DHZ - uniforma služobná 5 ks, prúdnica zásahová C 52,tesnenie savicové, spojky, poistky na hadice, ventil B75 , rozdeľovač, hadice C42 zásah III so spojkou - 4 ks, hadice B65 zásah III - 2 ks, hadica B75,zásah III. - 1 ks , kábel 25 m a 50 m, batéria do Avie, prechod

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: PROMETEUS-SL, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36463906

Predmet objednávky: Materiál pre DHZ - uniforma služobná 5 ks, prúdnica zásahová C 52,tesnenie savicové, spojky, poistky na hadice, ventil B75 , rozdeľovač, hadice C42 zásah III so spojkou - 4 ks, hadice B65 zásah III - 2 ks, hadica B75,zásah III. - 1 ks , kábel 25 m a 50 m, batéria do Avie, prechod

Cena objednávky: 3000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.08.2018

Datum zverejnenia: 27.09.2018

Dokumenty