Obec Sulín

Objednávka

Obedy pri príležitosti posedenia starších - "Október - mesiac úcty k starším" , podaných dňa 21.10.2018 v počte 53 a 6 obedov pre účinkujúce deti

Identifikácia

Číslo objednávky: 37/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: GRANT TEAM, s.,r.o.

Adresa dodávateľa: Nám. SNP 522, 065 44 Plaveč

IČO dodávateľa: 44739338

Predmet objednávky: Obedy pri príležitosti posedenia starších - "Október - mesiac úcty k starším" , podaných dňa 21.10.2018 v počte 53 a 6 obedov pre účinkujúce deti

Cena objednávky: 345.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 17.10.2018

Datum zverejnenia: 09.11.2018

Dokumenty