Obec Sulín

Objednávka

Kalendár stolový, týždňový cyklus o rozmeroch 222 x 125 mm v počte 150 ks á 1,98 €

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: FORK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pribinova 274/4, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 44311061

Predmet objednávky: Kalendár stolový, týždňový cyklus o rozmeroch 222 x 125 mm v počte 150 ks á 1,98 €

Cena objednávky: 297.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.11.2018

Datum zverejnenia: 27.11.2018

Dokumenty