Obec Sulín

Objednávka

Objednávka verejného obstarávania na predmet zákazky : "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Sulín"

Identifikácia

Číslo objednávky: 43/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: INPRO Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36501476

Predmet objednávky: Objednávka verejného obstarávania na predmet zákazky : "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Sulín"

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Štefan Romaňák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.11.2018

Datum zverejnenia: 04.12.2018

Dokumenty