Obec Sulín

Objednávka

Aktualizácia katastrálnych údajov k.ú. Malý Sulín a k.ú. Veľký Sulín

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Geodetický a kartografický ústav

Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 824 75 Bratislava

IČO dodávateľa: 17316219

Predmet objednávky: Aktualizácia katastrálnych údajov k.ú. Malý Sulín a k.ú. Veľký Sulín

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.01.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2019

Dokumenty