Obec Sulín

Objednávka

Update programového vybavenia: - Mzdová agenda - Ekonomická agenda

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: IFOsoft, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sabionovská 36, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 31666108

Predmet objednávky: Update programového vybavenia: - Mzdová agenda - Ekonomická agenda

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.01.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2019

Dokumenty