Obec Sulín

Objednávka

Zhotovenie peňažných poštových poukazov v počte 1.000 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Slovenská pošta, a.s.

Adresa dodávateľa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36631124

Predmet objednávky: Zhotovenie peňažných poštových poukazov v počte 1.000 ks

Cena objednávky: 17.27 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.01.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2019

Dokumenty