Obec Sulín

Objednávka

Stravné lístky v počte 240 ks á 4.- €

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Up Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: Stravné lístky v počte 240 ks á 4.- €

Cena objednávky: 960.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 04.01.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2019

Dokumenty