Obec Sulín

Objednávka

Update programu - Cintorín

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EXCO-HN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lesná 885/5, 066 01 Humenné

IČO dodávateľa: 36472301

Predmet objednávky: Update programu - Cintorín

Cena objednávky: 25.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 08.04.2019

Datum zverejnenia: 16.04.2019

Dokumenty