Obec Sulín

Objednávka

Rozhlasový reproduktor - 1 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: MK hlas, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Bernoláková 73/5, 083 01 sabinov

IČO dodávateľa: 45352305

Predmet objednávky: Rozhlasový reproduktor - 1 ks

Cena objednávky: 41.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.03.2019

Datum zverejnenia: 16.04.2019

Dokumenty