Obec Sulín

Objednávka

Objednávka tlačív k dani z nehnuteľnosti - 50 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Inprost s.r.o.

Adresa dodávateľa: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 31363091

Predmet objednávky: Objednávka tlačív k dani z nehnuteľnosti - 50 ks

Cena objednávky: 6.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.03.2019

Datum zverejnenia: 16.04.2019

Dokumenty