Obec Sulín

Objednávka

Osvedčovacia kniha podpisov

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hasičská 2/A, 943 01 Štúrovo

IČO dodávateľa: 36533432

Predmet objednávky: Osvedčovacia kniha podpisov

Cena objednávky: 14.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.03.2019

Datum zverejnenia: 16.04.2019

Dokumenty