Obec Sulín

Objednávka

Laboratórny rozbor vody z vodovodu Malý Sulín 2x v roku a to do 30.6. a do 30.11.2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet objednávky: Laboratórny rozbor vody z vodovodu Malý Sulín 2x v roku a to do 30.6. a do 30.11.2019

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 24.05.2019

Datum zverejnenia: 11.06.2019

Dokumenty