Obec Sulín

Objednávka

Informačná brožúra W8 v počte 1 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 15/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: UMP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pri prachárni 18, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36216674

Predmet objednávky: Informačná brožúra W8 v počte 1 ks

Cena objednávky: 44.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.06.2019

Datum zverejnenia: 27.06.2019

Dokumenty