Obec Sulín

Objednávka

Archívny box 100 mm v počte 30 ks a 80 mm v počte 20 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mierová 183, 821 05 Bratislava

IČO dodávateľa: 35843136

Predmet objednávky: Archívny box 100 mm v počte 30 ks a 80 mm v počte 20 ks

Cena objednávky: 38.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.08.2019

Datum zverejnenia: 08.08.2019

Dokumenty