Obec Sulín

Objednávka

Prenájom mobilného WC v počte 2 ks na 1.9.2019 - cezhraničné stretnutie SR-PL

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: TLM Trans, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 522/5, 083 01 Sabinov

IČO dodávateľa: 48126136

Predmet objednávky: Prenájom mobilného WC v počte 2 ks na 1.9.2019 - cezhraničné stretnutie SR-PL

Cena objednávky: 168.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 19.08.2019

Datum zverejnenia: 09.09.2019

Dokumenty