Obec Sulín

Objednávka

Prevoz, nakladanie a vykladanie stavebného materiálu vozidlom MAN s hydraulickou rukou

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Peter Fiľak, ml.

Adresa dodávateľa: Janka Kráľa 268/5, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 41572092

Predmet objednávky: Prevoz, nakladanie a vykladanie stavebného materiálu vozidlom MAN s hydraulickou rukou

Cena objednávky: 192.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 01.06.2020

Datum zverejnenia: 16.06.2020

Dokumenty