Obec Sulín

Objednávka

Laboratórny rozbor vody z vodovodu Malý Sulín

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: RÚVZ

Adresa dodávateľa: Obrancov 1, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 17335451

Predmet objednávky: Laboratórny rozbor vody z vodovodu Malý Sulín

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.07.2020

Datum zverejnenia: 21.07.2020

Dokumenty