Obec Sulín

Objednávka

Dovoz štrku z Plavnice

Identifikácia

Číslo objednávky: 25/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Prevádzkareň Malý Lipník, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Malý Lipník 64, 065 46 Malý Lipník

IČO dodávateľa: 52294323

Predmet objednávky: Dovoz štrku z Plavnice

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.08.2020

Datum zverejnenia: 21.09.2020

Dokumenty