Obec Sulín

Objednávka

Nákup kameniva frekvencia 4/8 - 13 t

Identifikácia

Číslo objednávky: 24/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ing. Milan Štupák - IVS

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 10769676

Predmet objednávky: Nákup kameniva frekvencia 4/8 - 13 t

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.08.2020

Datum zverejnenia: 21.09.2020

Dokumenty