Obec Sulín

Objednávka

Dvojkrídlové plastové dvere

Identifikácia

Číslo objednávky: 23/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Česlav Lompart

Adresa dodávateľa: Mierová 19, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 37169874

Predmet objednávky: Dvojkrídlové plastové dvere

Cena objednávky: 1190.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.08.2020

Datum zverejnenia: 21.09.2020

Dokumenty