Obec Sulín

Objednávka

Vyvolanie 717 ks fotografií

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EMPIK FOTO, z.o.o.

Adresa dodávateľa: Súľov 45, 013 52 Súľov - Hradná

IČO dodávateľa: 5252754103

Predmet objednávky: Vyvolanie 717 ks fotografií

Cena objednávky: 52.46 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.09.2020

Datum zverejnenia: 02.10.2020

Dokumenty