Obec Sulín

Objednávka

Zhotovenie kalendárov na rok 2021 o rozmeroch 22 x 125 mm v počte 170 ks - dvojtýždňový

Identifikácia

Číslo objednávky: 29/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: FORK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pribinova 274/4, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 44311061

Predmet objednávky: Zhotovenie kalendárov na rok 2021 o rozmeroch 22 x 125 mm v počte 170 ks - dvojtýždňový

Cena objednávky: 336.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.09.2020

Datum zverejnenia: 02.10.2020

Dokumenty