Obec Sulín

Objednávka

Plastový džbán CANDY 1,75 l v množstve 70 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Vetro-plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 33, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 36410896

Predmet objednávky: Plastový džbán CANDY 1,75 l v množstve 70 ks

Cena objednávky: 188.24 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 25.09.2020

Datum zverejnenia: 02.10.2020

Dokumenty