Obec Sulín

Objednávka

Geometrické zameranie vodojemu Malý Sulín a určenie súradníc

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Geodézia - OM

Adresa dodávateľa: Krátka 793/21, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40124037

Predmet objednávky: Geometrické zameranie vodojemu Malý Sulín a určenie súradníc

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.10.2020

Datum zverejnenia: 20.10.2020

Dokumenty