Obec Sulín

Objednávka

Vývozy odpadov v roku 2021 - komunálneho odpadu, separovaného zberu - skla, plastov, papiera, kovov, nebezpečného odpadu, veľkoobjemového odpadu

Identifikácia

Číslo objednávky: 34/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ĺubovňa

IČO dodávateľa: 36168472

Predmet objednávky: Vývozy odpadov v roku 2021 - komunálneho odpadu, separovaného zberu - skla, plastov, papiera, kovov, nebezpečného odpadu, veľkoobjemového odpadu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 25.11.2020

Datum zverejnenia: 18.12.2020

Dokumenty