Obec Sulín

Objednávka

Spracovanie štatistických výkazov o odpadoch a vedenie evidencie odpadov

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EKOS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 064 01 Stará Ĺubovňa

IČO dodávateľa: 36168472

Predmet objednávky: Spracovanie štatistických výkazov o odpadoch a vedenie evidencie odpadov

Cena objednávky: 145.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.12.2020

Datum zverejnenia: 09.03.2021

Dokumenty