Obec Sulín

Objednávka

Stravné lístky v počte 200 ks á 4.- € + poplatky

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2021

Názov zmluvy: Komisionárska zmluva 133/2014

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Up Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: Stravné lístky v počte 200 ks á 4.- € + poplatky

Cena objednávky: 819.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 16.03.2021

Datum zverejnenia: 06.04.2021

Dokumenty