Obec Sulín

Objednávka

Znalecký posudok na chatu

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ing. Ján Štupák

Adresa dodávateľa: Mierová 1089/18, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 33084475

Predmet objednávky: Znalecký posudok na chatu

Cena objednávky: 150.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.03.2021

Datum zverejnenia: 06.04.2021

Dokumenty