Obec Sulín

Objednávka

Nakladanie s majetkom vo vzoroch na CD

Identifikácia

Číslo objednávky: 23/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: SOTAC s.r.o.

Adresa dodávateľa: Južná trieda 1, Košice

IČO dodávateľa: 36189855

Predmet objednávky: Nakladanie s majetkom vo vzoroch na CD

Cena objednávky: 87.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.09.2012

Datum zverejnenia: 12.10.2012

Dokumenty