Obec Sulín

Objednávka

Zemné práce bagrom - oprava vodovodného potrubia pri dome kultúry

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022033

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Anton Hudec

Adresa dodávateľa: Pilhov 238, 065 22 Mníšek nad Popradom

IČO dodávateľa: 34313966

Predmet objednávky: Zemné práce bagrom - oprava vodovodného potrubia pri dome kultúry

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.12.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022

Dokumenty