Obec Sulín

Objednávka

Kompaktný žiarivka 2G11/36W/90V v počte 20 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022032

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Donoci, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, ČR

IČO dodávateľa: 4753969

Predmet objednávky: Kompaktný žiarivka 2G11/36W/90V v počte 20 ks

Cena objednávky: 131.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 12.12.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022

Dokumenty