Obec Sulín

Objednávka

Kontajnery na komunálny odpad v počte 10 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 2022031

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: FEREX, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nitra

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Kontajnery na komunálny odpad v počte 10 ks

Cena objednávky: 518.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.10.2022

Datum zverejnenia: 21.12.2022

Dokumenty