Obec Sulín

Objednávka

Poskytnutie údajov z katastra na výkon št. správy a miestnych daní a poplatkov

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023002

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava

IČO dodávateľa: 17316219

Predmet objednávky: Poskytnutie údajov z katastra na výkon št. správy a miestnych daní a poplatkov

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Helena Malastová ( referentka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 10.02.2023

Dokumenty