Obec Sulín

Objednávka

Inzercia - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj chaty a pozemkov

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023011

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nám. gen. Štefánika 6, 064 01

IČO dodávateľa: 36477206

Predmet objednávky: Inzercia - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj chaty a pozemkov

Cena objednávky: 47.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.04.2023

Datum zverejnenia: 28.04.2023

Dokumenty