Obec Sulín

Objednávka

Tabule Al tlačené 390 x 215 mm - 7 ks á 12,60 €, tabuľa čistá 1 ks á 6,84 €, tabuľa veľká A3 - 18,12 €, písmena - DOM KULTÚRY 3D 10 ks á 34,20 €, magnetky 200 ká á 0,42 €/ks, nápis Úradná tabuľa - 17,28 €

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023010

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: EXO reklamná agentúra, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Garbiarska 66/3, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 47320834

Predmet objednávky: Tabule Al tlačené 390 x 215 mm - 7 ks á 12,60 €, tabuľa čistá 1 ks á 6,84 €, tabuľa veľká A3 - 18,12 €, písmena - DOM KULTÚRY 3D 10 ks á 34,20 €, magnetky 200 ká á 0,42 €/ks, nápis Úradná tabuľa - 17,28 €

Cena objednávky: 556.44 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 17.04.2023

Datum zverejnenia: 28.04.2023

Dokumenty