Obec Sulín

Objednávka

Výmena hlavného ističa - kultúrny dom, zvonica, verejné osvetlenie

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023007

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet objednávky: Výmena hlavného ističa - kultúrny dom, zvonica, verejné osvetlenie

Cena objednávky: 216.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.02.2023

Datum zverejnenia: 28.04.2023

Dokumenty