Obec Sulín

Objednávka

Hydrogeologický prieskum - osobitné využívanie podzemných vôd z prameňov Závodie a 2 prameňov Malý Sulín a vypracovanie záverečnej správy

Identifikácia

Číslo objednávky: 2023006

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Sulín

Adresa objednávateľa: č. 99, 06546 Sulín

IČO objednávateľa: 00330191

Názov dodávateľa: Anna Grechová - PENETRIA

Adresa dodávateľa: Lomnická 14, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 55201148

Predmet objednávky: Hydrogeologický prieskum - osobitné využívanie podzemných vôd z prameňov Závodie a 2 prameňov Malý Sulín a vypracovanie záverečnej správy

Cena objednávky: 2035.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Anna Hiľáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.02.2023

Datum zverejnenia: 28.04.2023

Dokumenty